Tarhoňa dusená( I.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 48,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,69