Slovenská ryža( I.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 44,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,46