Ryža zeleninová( I.stupeň ZŠ ) 145 gramov

Priemerné sacharidy v g: 47,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,79