Ryža dusená s hráškom( I.stupeň ZŠ ) 145 gramov

Priemerné sacharidy v g: 49,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,12