Knedľa kysnutá( I.stupeň ZŠ ) 90 gramov

Priemerné sacharidy v g: 57,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,6