Hranolky pečené v rúre( I.stupeň ZŠ ) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 42,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,36