Múka žitná T 930 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 78,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,85
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,79
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,74