Halušky( I.stupeň ZŠ ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 60,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,53