Žemľovka s tvarohom a jablkami( I.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 81,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,82