Žemľovka s tvarohom( I.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 75,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,24