Žemľovka s jablkami a orechmi( I.stupeň ZŠ ) 232 gramov

Priemerné sacharidy v g: 77,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,68