Žemľovka s jablkami( I.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 67,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,16