Závin kysnutý s tvarohovou plnkou( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 107,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,45
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,35