Závin kysnutý s makovou plnkou( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 115,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,3