Závin kysnutý s orechovou plnkou( I.stupeň ZŠ ) 232 gramov

Priemerné sacharidy v g: 113,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,49
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,26