Tvarohové guľky so strúhankou (guľky 240 gramovg, džem 25g)( I.stupeň ZŠ ) 265 gramov

Priemerné sacharidy v g: 74,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 35,76