Múka žitná T 1700 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,97
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,7
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,35