Šúľance s makom (šúľance 220g, posýpka 30g)( I.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 104,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,42
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,92