Palacinky s makom( I.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 86,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,04