Palacinky jablkové( I.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 78,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,36
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 27,95