Palacinky s džemom( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 98,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,41
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,46