Osie hniezda( I.stupeň ZŠ ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 91,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,54
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,54