Múka žitná T 1300 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 76,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,69
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,77
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13