Moravské koláče( I.stupeň ZŠ ) 232 gramov

Priemerné sacharidy v g: 120,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 12
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,52
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,15