Lievance s lekvárom a tvarohom( I.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 91,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,32