Lievance s lekvárom ( I.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 94,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,26