Krupicová kaša( I.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 55,19