Knedličky ovocné zo zemiakového cesta( I.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 83,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,35