Knedličky ovocné z kysnutého cesta( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 66,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,33
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,17