Kapustníky( I.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 86,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,09