Osúch slaný (langoš) s cesnakom( I.stupeň ZŠ ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 62,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,39
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 25,48