Zelenina zaprávaná( I.stupeň ZŠ ) 140 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 105,26