Múka sójová odtučnená 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 37,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,77
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,53