Tofu v cestíčku( I.stupeň ZŠ ) 90 gramov

Priemerné sacharidy v g: 29,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,93