Syrové placky( I.stupeň ZŠ ) 85 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,3