Syrové karbonátky s jogurtovou omáčkou (karbonátok 75g, omáčka 40g)( I.stupeň ZŠ ) 115 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 78,23