Strapačky so syrokrémom( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 69,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,58