Strapačky s tvarohom( I.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 83,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,8