Strapačky s kyslou kapustou( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 97
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,4
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,74