Strapačky s bryndzou( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 86,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,36
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 27,65