Rizoto so zeleninou a syrom( I.stupeň ZŠ ) 232 gramov

Priemerné sacharidy v g: 59,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,26
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 38,85