Kelové karbonátky ( I.stupeň ZŠ ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 52,86