Granatiersky pochod( I.stupeň ZŠ ) 232 gramov

Priemerné sacharidy v g: 61,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,52