Múka chlebová 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 67,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,75
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,68
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,81