Zemiaky roľnícke( I.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 42,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 61,61