Zemiakový guláš so špekačkami( I.stupeň ZŠ ) 232 gramov

Priemerné sacharidy v g: 36,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 62,33