Zemiaková musaka( I.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 52,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 49,81