Tekvicový nákyp( I.stupeň ZŠ ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 70,42