Štefanská sekaná pečienka( I.stupeň ZŠ ) 85 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,18
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 54,84