Špagety po bolonsky( I.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 64,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 37,33